มหกรรม “FUTURE IS NOW ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่”

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน กำหนดจัดงานมหกรรม “FUTURE IS NOW  ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่”

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมมหกรรม ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 20.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนใจ โทร 080-4009794 ลายละเอียดตามลิ้ง QR ด้านล่าง