เปิดรับสมัครผู้ร่วมทริป: ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่

เปิดตัวแล้วกับ 4 พื้นที่ดูงานต้นแบบจากโครงการตำบลต้นแบบด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ที่จะมาแชร์ทั้งวิธีการและเทคนิคการสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่จะมาตอบคำถามที่ค้างคาใจของชาวท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเวิร์คช้อป 2 วัน 2 คืน ณ พื้นที่ต้นแบบ

“ทำอย่างไรถึงจะมีเด็กเยาวชนมาร่วมกิจกรรม ?”

“ทำแล้วเอางบมาจากไหน ไม่มีใครช่วยทำบ้าง”

“ไม่รู้จะเอากิจกรรมอะไรไปทำกับเด็กเยาวชน”

มาหาคำตอบและเรียนรู้วิธีการผ่านการทดลองทำจริงจากกิจกรรมเวิร์คช้อปใน “ทริปท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่นจาก 4 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จ.สกลนคร วันที่ 16 – 18 กันยายน 2565
  2. เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2565
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จ.สุรินทร์ วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2565.

ค่าลงทะเบียนเพียง 2,600 บาท/คน

(ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเข้าร่วมเรียนรู้)

รับจำนวนจำกัด ! ลงทะเบียนได้ที่ คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก

Future is now, เพราะเด็กและเยาวชนคือปัจจุบัน

ร่วมขับเคลื่อนพลังของท้องถิ่นไปด้วยกัน

ประสานงานโทร : 095-390-4614 (นพคุณ) 090-730-7960 (หทัยชนก) มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม