Home

Home

เลือกเครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

แนะนำเครื่องมือตามกลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้เริ่มต้น

พึ่งเริ่มต้นการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ไม่มากนัก มองหาเครื่องมือช่วยเสริมทักษะการทำงานกับเด็ก

ผู้พัฒนา

มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี เคยทำโครงการร่วมกับเด็กและเยาวชน มองหาเครื่องมือพัฒนางานให้ดีขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญ

มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนมากกว่า 5 ปี มีผลงานโดดเด่น มองหาเครื่องมือเพื่อต่อยอดหรือขยายผลงาน

SEARCH RESULT

เครื่องมือของเรา ดูซิว่าวันนี้เรามีอะไรบ้าง?