CFC05: พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน

หมวดหมู่: วิชาพื้นฐาน
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

วิชานี้ว่าด้วยการเป็นพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ความหมายและความสำคัญ โดยเฉพาะการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของสภาเด็กและเยาวชน ดังนั้นพี่เลี้ยงจึงต้องทำความเข้าใจลักษณะของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ไปจนถึงเรียนรู้บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงด้วย TAPS Model และเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกต่อกัน ทำให้สามารขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว