5.00
(1 การจัดอันดับ)

การออกแบบพื้นที่สาธารณะและเยาวชน

หมวดหมู่: วิชาพื้นฐาน
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ปูพื้นฐานการออกแบบพื้นที่สาธารณะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของพื้นที่สาธารณะเยาวชน ทำความเข้าใจทฤษฎีเบื้องต้นด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะและการมีส่วนร่วม ความเหมือนและความแตกต่างของพื้นที่สาธารณะ พื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียว รวมถึงกระบวนการนำทฤษฎีไปปรับใช้กับพื้นที่ชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

5.0
ทั้งหมด 1 คะแนน
5
1 การจัดอันดับ
4
0 การจัดอันดับ
3
0 การจัดอันดับ
2
0 การจัดอันดับ
1
0 การจัดอันดับ
S
7 เดือน มาแล้ว
xxx