ผู้เริ่มต้น

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง พึ่งเริ่มต้นเข้ามาทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ไม่มากนัก กำลังมองหาตัวช่วยในการเริ่มต้นและเสริมทักษะในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ในการงานของคุณได้เลย